Αγγλικά για προσχολική ηλικία

  • Αγγλικά για προσχολική ηλικία

    Τμήματα Pre-Junior για παιδιά 5-6 ετών. Σήμερα, με την χρήση κορυφαίας τεχνολογίας και της διαδραστικότητας, τα παιδιά μικρότερων ηλικιών έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν από νωρίς με την Αγγλικήγλώσσα με παιχνίδια, τραγούδια και δραστηριότητες που θα τα γοητεύσουν, αποφεύγοντας τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι παλαιότερες μέθοδοι και προσεγγίσεις.

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;