Αγγλικά για προσχολική ηλικία

  • Αγγλικά για προσχολική ηλικία

    Νέο!!! Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Διγλωσσίας  ‘QLS Bilingual Life‘ απευθύνεται σε παιδιά 3 έως 6 ετών και χτίζει με μοναδικό τρόπο το Δίγλωσσο μέλλον τους. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα, για παιδιά 3, 4 και 5 ετών. Τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν σε οποιοδήποτε απ’ αυτά με γνώμονα την ηλικία τους.

    Επίσης, τμήματα Pre-Junior για παιδιά 6 ετών. Σήμερα, με την χρήση κορυφαίας τεχνολογίας και της διαδραστικότητας, τα παιδιά μικρότερων ηλικιών έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν από νωρίς με την Αγγλική γλώσσα με παιχνίδια, τραγούδια και δραστηριότητες που θα τα γοητεύσουν, αποφεύγοντας τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι παλαιότερες μέθοδοι και προσεγγίσεις.

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;