Οnline Courses

  • Οnline Courses

    Εκτός των σειρών μαθημάτων (courses) μέσα στην τάξη, από το 2008 προσφέρουμε courses μέσω του internet, τα οποία εστιάζουν είτε σε γενικά είτε σε εξειδικευμένα Αγγλικά.

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;