Διαδραστικοί πίνακες IWB

  • Διαδραστικοί πίνακες IWB

    Από το 2008 έχουμε θέσει την τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης με νέα, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, βασισμένα στην επαναστατική ιδέα της διαδραστικότητας μέσω των πρωτοποριακών διαδραστικών πινάκων (interactive whiteboards) και των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), καθώς και με την αρωγή του διαδικτύου (internet), καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος.

    Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να διαχειριστούμε κάθε τύπο μαθητή, ήτοι οπτικό (visual), ακουστικό (auditory) ή πολυαισθητικό (kinaesthetic).

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;