Αγγλικά για ενήλικες

  • Αγγλικά για ενήλικες

    Πέραν των κλασσικών προσεγγίσεων, όπως μαθήματα σε μικρά groupsή ατομικά, οι ενήλικες μπορούν επίσης να εκμεταλλευθούν τις πλέον πρόσφατες λύσεις που προσφέρει η υψηλή τεχνολογία για εκμάθησηΑγγλικών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, από την άνεση του σπιτιού τους, με απόλυτη ευχέρεια επιλογής ωρών, χωρίς την υποχρέωση να παρακολουθούν μαθήματα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών NEON.  

    Εκτός από την εκμάθηση γενικών Αγγλικών, υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για τον σύγχρονο επαγγελματία με περισσότερες από 350 διαφορετικές ειδικότητες, όπως, ιατρικά, λογιστικά, τουριστικά, ναυτιλιακά,banking, marketing, κ.α.

  • Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας;